אנגליתון בסיס

חוברת הכנה ללימוד יסודות השפה האנגלית. באה להעניק לילדים רמת ידע בסיסית בשפה האנגלית תוך הכרת אותיות השפה, אופן ביטויין, מיקומם במילה ומיקום המילה במשפט
מיועדת גם לאלו שטרם החלו בלימוד השפה

16.00