אנגליתון 2

חוברת עבודה וחשיבה ללימוד יסודות השפה האנגלית המהווה חוברת המשך לקודמותיה, החוברת מכנסת בתוכה אוסף נרחב של מילים, ביטויים ומשפטים המוסווים במשחקי מחשבה ואתגר המובילים יחדיו לרמת ידע ושליטה טובה יותר בשפה האנגלית.

מס' חוברת: 23 קטגוריה גילאים:

16.00