אנגליתון 3

חוברת עבודה וחשיבה ללימוד יסודות השפה האנגלית המהווה חוברת המשך לקודמותיה

החוברת כוללת בתוכה אוסף נרחב של מילים, ביטויים, ניבים ומשפטים אליהם יתוודעו הילדים דרך מגוון הפעילויות המכונסות בה.

מס' חוברת: 30 קטגוריה גילאים:

16.00