אנגליתון 6

חוברת משחקי שיבוץ ומחשבה בשפה האנגלית
כוללת אוסף נרחב של תשבצונים הכתובים בשפה קלה ומובנת ולהם הגדרות המופיעות כציורים
לכל תשבץ מצורף מאגר המילים הנדרשות לפתרונו וליד כל מילה מופיע צליל הגייתה באנגלית ותרגומה לעברית
כוללת דף פתרונות

16.00