אנגליתון 7

חוברת משחקי שיבוץ ומחשבה בשפה האנגלית
כוללת אוסף נרחב של תשחצונים הכתובים בשפה קלה ומובנת ולהם הגדרות המופיעות כציורים
לכל תשחץ מצורף מאגר המילים הנדרשות לפתרונו וליד כל מילה מופיע צליל הגייתה באנגלית ותרגומה לעברית
כוללת דף פתרונות

16.00