חושבים ומדביקים רמה 1

נושאים נבחרים: צבעים, איטי ומהיר, רחוק וקרוב, רועש ושקט, כמויות, סדר עולה ועוד

מס' חוברת: 51 קטגוריה גילאים:

19.00