חושבים ומדביקים רמה 2

נושאים נבחרים: מושגי יחס, צלליות, דליק ולא דליק, רך וקשה, תנובת העץ ועוד

מס' חוברת: 52 קטגוריה גילאים:

19.00