חושבים ומדביקים רמה 2

נושאים נבחרים: ישר ומפותל, הפכים, סימטריה, כיוונים, חוש המישוש, התאמת צורות ועוד

מס' חוברת: 68 קטגוריה גילאים:

19.00