חושבים ומדביקים רמה 2

נושאים נבחרים: עונות השנה, הפכים, מעשים טובים, כלי תחבורה, צפוף ומפוזר, יום ולילה ועוד

מס' חוברת: 48 קטגוריה גילאים:

19.00