חושבים ומדביקים רמה 4

נושאים נבחרים: כפל לשון, זהירות בדרכים, הגיון, מילים וצלילים, צלילים וציורים, הברות ועוד

מס' חוברת: 70 קטגוריה גילאים:

19.00