חושבים לגילאי 5-7

חוברת עבודה וחשיבה ללימוד כתיבת אותיות האלף בית העברי בדפוס ובכתב
כוללת משחקי אותיות ושעשועי מחשבה

מס' חוברת: 10 קטגוריה גילאים:

16.00