להיות מוכן לקראת הגן

חוברת עבודה חשיבה והדבקה עבה במיוחד, הבאה להכין את הילדים לקראת לכתם לגן
כוללת אוסף נרחב של מושגי יסוד בסיסיים, תפיסה חזותית וכמותית, לימוד הספרות והמספרים, תיאום עין ויד, תרגול המוטוריקה העדינה ומוכנות לחשבון

מס' חוברת: 75 קטגוריה גילאים:

34.00