להיות מוכן לקראת חשבון

חוברת עבודה חשיבה והדבקה עבה במיוחד, הבאה להכין את הילדים בצעדיהם הראשונים בעולם המספרים והחשבון בתחום שבין אחד לעשר, לקראת לכתם לכתה אלף. כוללת את תרגול רצף המספרים, הבנת הקשר שבין מספר לכמות, לימוד ותרגול פעולות החיבור והחיסור החשבוניות

34.00