להיות מוכן לקראת כיתה א'

חוברת עבודה חשיבה והדבקה עבה במיוחד, הבאה להכין את הילדים לקראת כיתה אלף
כוללת את אותיות האלף בית העברי, מושגי יסוד בחשבון ופיתוח הכישורים החשיבתיים המתמטיים והמילוליים.

מס' חוברת: 76 קטגוריה גילאים:

34.00