להיות מוכן לקראת קריאה

חוברת עבודה חשיבה והדבקה עבה במיוחד, הבאה לסייע לילדים לעשות את צעדיהם הראשונים בקריאה, לקראת לכתם לכתה אלף. כוללת את בסיס כללי הקריאה בעברית, הכרת תנועות הדקדוק העברי, הבנת הרכב המילה, אופן חלוקתה לצלילים והברות ואופן קריאתה מן הכתוב.

מס' חוברת: 106 קטגוריה גילאים:

34.00