ליטופי פוגש חבר חדש

לשכונה מגיע חתול חדש, והוא משונה ממש. כל החתולים
,מחמיצים פנים ולחתול החדש לועגים. לפתע מגיע הכלב הנורא
בכל החתולים אחזה אימה על מה שקרה ומה שיקרה תוכלו
לקרוא בספר הזה
המסר בספר זה, חבר נמדד בשעת צרה

מס' חוברת: 1001 קטגוריה גילאים:

26.00