מדביקים אותיות וצלילים שלב 1

חוברת הדבקה ועבודה ללימוד, הכרה ותרגול האותיות והצלילים שלהן, עם הניקוד קמץ ופתח.

19.00