מדביקים אותיות וצלילים שלב 2

חוברת עבודה והדבקה ללימוד, הכרה ותרגול אותיות האלף בית והצלילים שלהן, עם הניקוד חיריק

19.00