מדביקים להכרת השעון

חוברת מדבקות ללימוד מבנה הזמן ואפן מדידתו ולהכרת השעון, מבנהו ואופן קריאתו

מס' חוברת: 79 קטגוריה גילאים:

19.00