מדבקות לפעוטות מושגי יחס

חוברת עבודה, חשיבה והדבקה לפעוטות העושים את צעדיהם הראשונים בהכרת הסביבה ומושגיה ובפיתוח היכולות המוטוריות הבסיסיות. עוסקת בהקניית ידע ראשוני ונרחב בהכרת מושגי היחס ושמות התואר הבסיסיים ומאפייניהם

מס' חוברת: 130 קטגוריה גילאים:

19.00