סיפורים ברצף

חוברת חשיבה והדבקה להבנת סדר ורצף התרחשות האירועים בסיפור. מסייעת לפיתוח כישורי האבחנה, השפה וההגיון

מס' חוברת: 140 קטגוריה גילאים:

19.00