תשבצונים ארץ ישראל

חוברת שעשועי שיבוץ למחשבה להכרת ארץ ישראל וישוביה, מאפייניה ועברה, אופיה הגיאוגרפי ונופיה
כוללת דף תשובות

מס' חוברת: 40 קטגוריה גילאים:

16.00