תשבצונים חגים ומועדים

חוברת משחקי שיבוץ ומחשבה העוסקת בהכרת חגי ומועדי ישראל, הסיבות לכל חג, מקור שמו ועוד
כוללת דף תשובות

מס' חוברת: 37 קטגוריות , גילאים:

16.00