תשבצונים חגים ומועדים

חוברת משחקי שיבוץ ומחשבה העוסקת בהכרת חגי ומועדי ישראל, הסיבות לכל חג, מקור שמו ועוד
כוללת דף תשובות

16.00