תשבצונים מצויירים

חוברת משחקי שיבוץ ומחשבה ברמה קלה שהגדרותיהם מופיעות כציורים
לכל עמוד מצורף מאגר מילים שימושיות ולכל חוברת יש דף פתרונות מלא

16.00