תשחצונים מצויירים

חוברת תשחצונים ברמה קלה אשר הגדרותיהם מופיעות כציורים
לכל עמוד מצורף מאגר מילים שימושיות ולכל חוברת יש דף פתרונות מלא

16.00